Realizačný projekt - statika Oceľová konštrukcia
Realizačný projekt - statika Monolit
Realizačný projekt - statika Prefa
Dielenská dokumentácia - Oceľovej konštrukcie
Dielenská dokumentácia - PREFA konštrukcie
Prebiehajúce opláštenie

Výrobná hala MASAM Vráble

Miesto stavby:           

Vráble

Účel stavby:

Výrobná hala

Investor:

MASAM s.r.o., Vráble

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt
statika,DD OK, Prefa

Rok:

2012