Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
3D Model
3D Model

Sklad hotových výrobkov VETROPACK

Miesto stavby:

Nemšová

Účel stavby:

Sklad hotových výrobkov

Investor:

Vetropack Nemšová

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt OK    
Dielenská dokumentácia OK

Rok vypracovania:

2012