Oceľová konštrukcia
DD oceľovej konštrukcie
RP oceľovej konštrukcie
DD OK, RP skladová hala
Novostavba - oceľová konštrukcia
Novostavba - DD OK, RP skladová hala
RP oceľovej konštrukcie - Novostavba

BMW sklad pneumatík Tr. Turná

Miesto stavby:

Trenčianska Turná

Účel stavby:

Sklad pneumatík

Investor:

T.O.B. s.r.o. Trenčín

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt  OK
Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

2012