Oceľová konštrukcia - celá stavba
Oceľová konštrukcia - detail
Oceľová konštrukcia - pohľad z blízka
Oceľová konštrukcia - pohľad do vnútra

Elektrofilter VINCI

 

 

Účel stavby:

Elektrofilter VINCI

Investor:

VINCI

Forma výstavby:                     

Novostavba

Stupeň projektu:     

Dielenská dokumentácia OK

Rok vypracovania:   

2012

Ukončenie stavby:                         

Prebieha