Nosná konštrukcia rozšírenia
Technologické základy
Detail výstavby technologických základov

Rozšírenie výrobného areálu Gonvarri

 

Miesto  stavby:             

Senica

Účel stavby:

Rozšírenie výrobného areálu

Investor:

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o.

Forma výstavby:                     

Novostavba

Stupeň projektu:     

Komplexná projekčná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia OK Technologické základy

Rok vypracovania:   

2012

Ukončenie stavby:                         

Prebieha