3D vizualizácia
Dokumentácia k Projektu pre stavebné povolenie
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Výstavba pokračuje
Realizácia
Realizácia

MONTÁŽNA HALA – BRÜCKNER

 

Miesto  stavby:

Topoľčany

Účel stavby:

Montážna hala

Investor:

TI Services, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba      

Stupeň projektu:

Kompl.projekčná činnosť
Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia  

Rok vypracovania:

2012

Ukončenie stavby:

 

Zastavaná plocha:

13 608 m2

 

 

Areál bude obsahovať administratívnu budovu a montážnu halu, kde budú rozmiestnené linky na montáž priemyselných obalov. Administratívna budova bude dvojpodlažná. Na prízemí budú šatne, sociálne zariadenia, jedáleň a na poschodí budú kancelárie a sociálne zariadenia.