Vizualizácia
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Prebiehajúca výstavba
Realizácia
Realizácia

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce

 

Miesto  stavby:

Krušovce

Účel stavby:

Rozšírenie výrobného areálu

Investor:

ZKW Slovakia . s r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt
Dielenská dokumentácia OK,  PREFA

Rok vypracovania:

2012