Statické posúdenie strechy Športová hala Stará jazdiareň (predtým Angels aréna)

https://www.tvkosice.sk/video/636a8f9a1a60d047c0ef7dba

Miesto stavby:

 Košice

Účel stavby:

 Športová hala

Investor:

 Mesto Košice

Forma výstavby:

Rekonštrukcia historickej haly

Stupeň projektu:

Statický posudok

Rok:

2023

» BIM models
» Sample documentation