Area of services for motorists Čaradice

Miesto stavby:

Bratislava Ružinov

Účel stavby:

Čerpacia stanica, ubytovacia a stravovacie zariadenie

Investor:

 Ima INVEST s. r. o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

DDOK 

Rok:

2021