Integrated passenger transport terminal

Miesto stavby:

Trebišov

Účel stavby:

Terminál integrovanej osobnej dopravy (vlaková/autobusová stanica) 

Investor:

 ŹSR

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia 

Stupeň projektu:

Dopracovanie pôvodnej RP + DDOK

Rok:

2022