Continental Púchov storage for bumpers

Miesto stavby:

Púchov

Účel stavby:

Sklad

Investor:

 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

 

Rok:

2021