Administrative and production hall BROSE - phase III.

Miesto stavby:

Prievidza

Účel stavby:

Výrobný závod

Investor:

Brose Prievidza, spol. s r.o,

Forma výstavby:

Dodávateľsky

Stupeň projektu:

DDOK

Rok:

2020


» BIM models
» Sample documentation