Residential complex Poper Bytča

Miesto stavby:

Bytča

Účel stavby:

Bytová budova

Investor:

Vysado s.r.o.

Forma výstavby:

Dodávateľsky

Stupeň projektu:

PSP statika

RP statika

Rok:

2020


» BIM models
» Sample documentation