Miesto stavby:

Banská Štiavnica

Účel stavby:

Viacúčelový športový areál

Investor:

 +uniformarchitects s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Rok: 

 

2016

 

Multipurpose sports complex with a primary school in Banská Štiavnica

Miesto stavby:

Banská Štiavnica

Účel stavby:

Viacúčelový športový areál

Investor:

 +uniformarchitects s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Rok:

 2016


» BIM models
» Sample documentation
» Videos