Plošina pre VZT

Miesto stavby:

 Kežmarok

Účel stavby:

 Oceľové konštrukcie pre uloženie VZT na streche mliekarne TAMI

Investor:

 Tatranská mliekareň a.s.

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

RP, DDOK

Rok:

2023