Sporthalle Angels Arena Košice

Miesto stavby:

Košice

Účel stavby:

Športová hala

Investor:

 Mesto Košice

Forma výstavby:

Oceľová konštrukcia

Stupeň projektu:

Optimalizácia + DDOK 

Rok:

2022