Apartmenthaus BA

Miesto stavby:

Bratislava Ružinov

Účel stavby:

Bytový dom 

Investor:

 

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dokumentácia  pre stavebné povolenie  

Rok:

2021