OBI-Einkaufszentrum Zvolen

Miesto stavby:

Zvolen, katastrálne územie Zvolen, parc. Č. 3445/52, 120, 124, 109

Účel stavby:

Obchodné centrum

Investor:

Supernova Zvolen s.r.o., Lazaretská 8 811 08 Bratislava

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Dokumentácia  pre stavebné povolenie  

Rok:

2021


» BIM-Modelle
» Beispiele der Dokumentation