Produktionshalle Technometal Bytča

Miesto stavby:

Bytča

Účel stavby:

Výrobná hala 

Investor:

HANT BA, a.s.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie  - časť statika

Realizačný projekt stavby – časť statika

Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií (DDOK )

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií (DDPK) 

Rok:

2020