Clean Room pre Vitalo Slovakia

Miesto stavby:

 Horný Hričov

Účel stavby:

Vstavok v existujúcej oceľovej hale pre výrobu obalových materiálov, klasifikovaný ako čisté priestory v triedach ISO 7 a ISO 8 podľa STN EN ISO 14644. Vyhotovenie technický priestorov kompresorovne.

Investor:

 Vitalo Slovakia s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba vstavku v pôvodnej výrobnej hale

Stupeň projektu:

PS, DDOK

Rok:

2023

» BIM models
» Sample documentation