Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

Architektonicko-inžinierska kancelária HESCON s. r. o. 

založená autorizovaným stavebným inžinierom Erikom Hrnčiarom
sa s podporou odborného tímu špecializuje
na komplexné projekčné služby, optimalizáciu a statiku stavieb


 Naše SLUŽBY A benefity

   

komplexnosť


 

optimalizácia


 

odbornosť


Od vytvorenia štúdie, jej ďalšieho spracovania až po realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu.   Investorom prinášame mnohonásobné úspory nákladov na nosné konštrukcie.   Tím s dlhoročnými skúsenosťami využíva najnovšie technológie, BIM softvér a jedinečnú online správu projektov.
Chcem vedieť viac o službe   Chcem vedieť viac o úspore   Chcem spoznať HESCON

Projektujeme pre

  investorov   generálnych dodávateľov
developerov   výrobcov oceľových konštrukcií
architektov   výrobcov prefabrikátov

Projektujeme

rezidenčné a administratívne budovy

 

 

Vieme ponúknuť dopracovanie projektov po KONCEPT architektov v časti projektu pre územné rozhodnutie (DUR), projektu pre stavební povolenie (PSP) a vypracovanie realizačného projektu (RP). 

Občianske budovy

 

 

Etapy projektovania občianskych stavieb spočívajú vo vypracovaní projektu pre územné rozhodnutie (DUR), stavebného povolenia (PSP) a realizačného projektu (RP).

Priemyselné stavby

 

 

Ponúkame optimálne navrhnuté oceľové, prefabrikované alebo kombinvoané konštrukcie s využitím dlhoročných skúseností a know-how v oblasti statiky a komplexného riešenia. 

 Nechajte si spracovať štúdiu pre priemyselnú stavbu!

Súčasťou štúdie je predbežný odhad hmotnosti - predstatika halového objektu.

Vyplňte dopytový formulár

BIM - Building information modeling

 

BIM predstavuje nový spôsob práce v oblasti projektovania, výstavby a užívania stavieb. Vďaka BIM máme väčšiu kontrolu nad projektom a tým sa znižuje riziko chýb. BIM taktiež zefektívňuje komunikáciu medzi všetkými partnermi v priebehu celého životné cyklu stavby.

Chcem vedieť viac o BIM

15 20 295
rokov
v biznise
ľudí
v tíme
ukončených
projektov 

38 750 22 350
ton spracovanej dielenskej dokumentácie ocele kubíkov spracovanej dielenskej prefy

Prečítajte si o našich najnovších aktivitách

V Trebišove rastie ,,Terminál integrovanej osobnej dopravy

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET
15.3.2023
Obyvatelia Trebišova sa onedlho budú môcť tešiť z nového Terminálu integrovanej osobnej dopravy.
Výstavba terminálu, ktorý umožní cestujúcim rýchly a pohodlný prestup medzi preferovanými ekologicky priaznivými dopravnými módmi s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne terminál umožní pozitívne vplývať na zmenu deľby prepravnej práce v prospech železničnej dopravy.
čítaj viac

Vzdelávali sme sa

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET
12.7.2022
Vzdelávali sme sa!
 
Počas predošlých mesiacov kolegovia z HESCONu sa zúčastnili niekoľkých vzdelávacích konferencií.
čítaj viac