Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií

Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií

Jednou z našich hlavných úloh, je pripraviť navrhnutú oceľovú konštrukciu do výroby tak, aby reálna konštrukcia presne kopírovala konštrukciu namodelovanú v softvéri, preto má klient dopredu presnú informáciu o rozsahu, tvare a hmotnosti oceľovej konštrukcie.

Na spracovanie výrobnej dokumentácie používame dva typy softvéru, Tekla Structures alebo Advance Steel. Výstup, či už NC data, DXF alebo DWG výkresy, ale taktiež všetky výkazy, vieme prispôsobiť požiadavkám klienta.