Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

Prvým krokom k spracovaniu dokumentácie železobetónovej prefabrikovanej konštrukcie je vytvorenie 3D modelu, podľa ktorého je  v ďalšej fáze rozpracovaný každý dielec samostatne. Takto do detailu rozpracovaný dielec aj s príslušenstvom (tŕne, prepravné háky atď.) je vyhotovený vo výrobe a prepravený na stavbu.