Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Inžiniering a poradenstvo

Inžiniering a poradenstvo

Vieme Vám poradiť aj v oblasti inžinieringu, prípadne mnohé úkony vybaviť za Vás. Už na začiatku projektovania investičného zámeru, je nevyhnutné vedieť, aké iné úkony je potrebné vykonať, treba ich správne naplánovať, aby sa samotný začiatok výstavby zbytočne nepredlžoval. Vďaka efektívne zvládnutému inžinieringu, sa dá vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov či už počas projektovania alebo počas realizácie.

  • Vybavenie územného rozhodnutia
  • Stavebné povolenia
  • Kolaudácie
  • Autorský dozor
  • Technický dozor
  • Stavebný dozor