Kontaktné informácie:

Meno:(povinný údaj)
Firma:
Adresa:
Telefón/mobil:(povinný údaj)
Email:(povinný údaj)

Údaje o projekte:

Stručný popis:
Názov:
Lokalita:

Kategória objektu:

Iné:

Parametre projektu:

Šírka (opláštenie-opláštenie): L= m
Dĺžka (opláštenie-opláštenie): D= m
Minimálne využiteľná výška: H= m
Technologické zaťaženie pod strechou: kg/m2
(osvetlenie, vykurovacie telesá a pod., štandard - 15kg/m2)

Ďalšie údaje:

Jednoloďový objekt?
Viacloďový objekt?
Stĺp v strede lode? ánonie
Šírka lode (opláštenie-os stĺpa): L= m
Počet lodí: n=

Vstavané nadzemné podlažie v objekte?

ánonie
Plocha nadzemného podlažia: A= m2
Svetlá výška I.podlažia: H1= m
Svetlá výška II.podlažia: H1= m
Využitie priest. II.podlažia:
Iné:

Žeriav?

ánonie
Typ: Jednonosníkový
Dvojnosníkový
Nosnosť: Nz= T
Rozpätie žeriavu: Lz= m
Výška zdvihu: Hz= m
Nosník žeriavovej dráhy bude súčasťou dodávky? ánonie

Objekt bude vykurovaný?

ánonie

Spôsob opláštenia:

Strecha SendvičTrapéz
Bude súčasťou dodávky? ánonie
Steny SendvičTrapéz
Budú súčasťou dodávky? ánonie

Príslušenstvo:

Strecha
Strešný presvetlovací panel: A= m2
Strešné svetlíky: A= m2
Iné:
Steny
Stenový presvetlovací panel: A= m2
Okná zasklené: A= m2
Sklené fasády: A= m2
Sekcionálne brány: A= m2
Iné:
Markízy: A= m2
Overovací kód: