Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Komplexné projekčné riešenia

Komplexné projekčné riešenia

  • Masterplány
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre územnérozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Tendrová dokumentácia
  • Realizačný projekt

viac

Inžiniering a poradenstvo

Inžiniering a poradenstvo

Vieme Vám poradiť aj v oblasti inžinieringu, prípadne mnohé úkony vybaviť za Vás. Už na začiatku projektovania investičného zámeru, je nevyhnutné vedieť, aké iné úkony je potrebné vykonať, treba ich správne naplánovať, aby sa samotný začiatok výstavby zbytočne nepredlžoval.

viac

Statika stavieb nosných konštrukcií

Statika stavieb nosných konštrukcií

Statika stavieb je našou hlavnou špecializáciou, ktorá spoločnosť HESCON dostala do povedomia mnohých projektantov. V našom tíme je prevaha stavebných inžinierov so zameraním na statiku, čo zabezpečuje  úzku spoluprácu statika s architektom, či projektantom.

viac

Optimalizácia stavebných konštrukcií

Optimalizácia stavebných konštrukcií

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam vieme optimalizovať nosné konštrukcie pre už hotové projekty. Správnou optimalizáciou nosnej konštrukcie dokážeme investorovi ušetriť nemalé náklady.

viac

Výrobná (dielenská) dokumentácia oceľových konštrukcií

Výrobná (dielenská) dokumentácia oceľových konštrukcií

Jednou z našich hlavných úloh, je pripraviť navrhnutú oceľovú konštrukciu do výroby tak, aby reálna konštrukcia presne kopírovala konštrukciu namodelovanú v softvéri.

viac

Výrobná (dielenská) dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

Výrobná (dielenská) dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

Prvým krokom k spracovaniu dokumentácie železobetónovej prefabrikovanej konštrukcie je vytvorenie 3D modelu.

viac

DEVELOPMENT

Developerské projekty sú pre mnohé, najmä väčšie mestá, prínosom, či už v oblasti urbanizmu, architektúry, bývania a samotnej funkcie objektu.

viac

X-D BIM detailing

BIM

Čo to je? Je to moderný nástroj v projektovaní. Intuitívna technika modelovania v 3D umožňujúca pružne vytvoriť rôzne varianty návrhu a získať kvalitné výsledky za krátky čas. Naša práca je tým efektívnejšia.

viac