Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

Pri výstavbe Košickej futbalovej arény pomáha jej virtuálny model v BIM

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

31.5.2021

Ku koncu roka 2018 bola symbolickým výkopom zahájaneý výstavba ftubalovej arény v Košiciach.V súčasnej dobe je očakávané ukončenie prvej z trop etáp výstavby. S ohľadom na rozsah stavby vytvoril projektový tím v prvých etapách podrobný virtuálny modelcelej arény, ktorý slúžil ako ideálny nástroj pre projektovú dokumentáciu súčasne významne pomáha pri koordinácii jednotlivých profesíí a stavebných činností počas výstavby.

Projekt bol zpracovaný takmer pre všetky profesie pomocou BIM v systéme Allplan, čo projektantnom výrazne pomohlo s koorfdináciou celého projektu. Model zdieľali projektanti pomocou portálu BIM+ a s jednotlivými špacialistami prostredníctom portálu IFC. Priestorový model poslúžil ako základ pre generovanie výkresov v 2D ako aj pre výkaz materiálov.

Viac info na: 

https://www.earch.cz/cs/architektura/pri-vystavbe-kosicke-fotbalove-areny-pomaha-jeji-virtualni-model

 

 

späť