Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

HESCON v EKOprojekte ,,PRE MENEJ ODPADU,,

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

20.3.2020

HESCON sa ako generálny projektant zapojil do EKOprojektu  pre komplexné riešenia v odpadovom hospodárstve, a to projektovaním kompostárni pre biohemické spracovanie odpadu.  Projektované sú nami kompostárne vo viacerých mestách a obciach na Slovensku, čím sa výrazne zvýší  kvalita ich životného prosstredia!

Cieľom tohto inovatívneho projektu je výstavba profesionálnych kompostárni na výrobu kvalitného kompostu čím sa odpady dostanú pod riadenú kontrolu v rámci miest i obcí. Vďaka takému systému  má samospráva odpad pod kontrolou a výrazne sa  zlepší kvalita životného prostredia na danom území. 

Kompostárne sú navrhnutá tak, aby cez ne materiál prirodzene prechádzal - od prijímania, cez spracovania až po zhromaždenie a odvoz hotového substrátu. Zabezpečí triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. Viac info: https://www.menejodpadu.sk/kompostarne/.

späť