Začiatkom mesiaca december sme utužovali firemné vzťahy!

Okrem toho, že do našej kancelárie prišiel Mikuláš????‍????, kolegovia z pobočky v Trenčíne prišli na návštevu na pobočku do Košíc.
Počas dvoch dní sme strávili príjemné a radostné chvíle, absolvovali spoločný tímový workshop, zašportovali si ????????a všetko sme zakončili spoločnou večerou.