Vzdelávali sme sa

12.7.2022
Vzdelávali sme sa!
 
Počas predošlých mesiacov kolegovia z HESCONu sa zúčastnili niekoľkých vzdelávacích konferencií.
Na Aktíve SSOK 2022 a Konferencií Ocelové konstrukce 2022 predstavil prácu HESCONU i Ing. Lucián Lesňák s prednáškou na tému : Stabilitná analýza styčníkov centricky tlačených prútov pomocou numerických modelov. Túto analýzu popísal na Polyfunkčnom objekte Autobusová stanica Mlynské Nivy.
 
Ďakujeme za odbornú prednášku a možnosť prezentovania našej práce.
 
 
Krátky rešerš z prednášky si viete pozrie nižšie: