Spoločné posedenie s našimi profesistami a subdodávateľmi!

Dňa 23.6.2022 sme zoorgnanizovali pod hlavičkou HESCONU prvé naše tímové stretuntie s našimi profesistami a externými subdodávatľmi pre HESCON. Konalo sa to v srdci Liptova v Strachanovka Hotel v Liptovskom Jáne. Vymenili sme si obrovské množstvo skúseností na zaujímavých i spoločných projektoch a samozrejme sa aj spoločne zabavili. 

V rámci programu sa konal aj kvíz o zaujímavé ceny