Radikálne inovácie prichádzajú. Stavebníctvo sa úplne zmení, hovorí skúsený projektant z HESCONu

Moderné inovácie zmenili v posledných desaťročiach postupy v mnohých odvetviach. O čosi pozadu bolo stavebníctvo, ale aj to sa postupne vyvíja. Veľkou zmenou prešla najmä projekcia, ktorej význam je pri náročných stavbách enormný. To zvyšuje nároky na projektantov a ich schopnosť reagovať na aktuálne pokroky a technologické postupy.

Veľké zmeny v stavebníctve

Na stavebníctvom v Bratislave sa dodnes vznáša prízrak v podobe statických problémov viacerých projektov, ktoré viedli k ich pádu či zániku. Hoci išlo o ojedinelé a extrémne javy, ide o memento, poukazujúce na význam kvalitnej projekcie. Väčšiu pozornosť tejto téme venujú aj investori.

Rastie tak význam projektantov, zodpovedných za vypracovanie dokumentácií. V blízkej budúcnosti, s nástupom novej legislatívy, sa ich status ešte zvýši. Projektanti budú zodpovední za úspešný priebeh posudzovania a povoľovania projektu, pričom budú nútení pracovať s novými informačnými systémami. Priamo projekcie sa týka BIM – Building Information Modelling.

BIM prichádza s perspektívou zmeny náhľadu na budovu počas celej jej životnosti a tým aj k úplne novému prístupu k celému stavebnému priemyslu. Jeho súčasťou sú 2D výkresy, 3D geometrické dáta, kvalitatívne údaje o jednotlivých prvkoch (materiál, typ, výrobca, umiestnenie v budove, podlažie,...) či negrafické informácie (SNIM). S týmito údajmi sa dá narábať a uľahčuje to tvorbu výkazov výmer alebo výkazov prvkov.

Druhou stranou mince je rast nárokov na technologické vedomosti projektantov aj hardwarové a softvérové požiadavky. V slovenskom prostredí sa tak vyprofilovalo niekoľko spoločností, ktoré sa špecializujú na prácu a projekciu s BIMom. K najskúsenejším patrí v tomto smere spoločnosť HESCON, ktorá začala s BIMom pracovať už v roku 2013. Samotná firma však vznikla už v roku 2008.

Pokračovať na celý článok. 

 

Zdroj: https://www.yimba.sk/clanky/radikalne-inovacie-prichadzaju-stavebnictvo-sa-uplne-zmeni-hovori-skuseny-projektant