Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON

Projekt Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je uvedenie inovatívnej služby 5D modelovania do portfólia ponúkaných služieb spoločnosti HESCON.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.


Názov projektu: Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON
Názov a sídlo prijímateľa: HESCON s.r.o., Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín
Miesto realizácie projketu: Trenčín, Košice
Nenávratný finančný príspevok: 87 899,40 €