Kontakt

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Erik HRNČIAR
CEO a Obchodný riaditeľ
Autorizovaný inžinier

Mobil: +421 911 509 411

E-mail: hrnciar@hescon.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍDLO HESCON s. r. o. - TRENČÍN

Námestie sv. Anny 20C/7269 (Stará Tržnica)
911 01 Trenčín

SLOVENSKO

Telefón sekretariát: +421 (0)32 6513 700

E-mail: hescon@hescon.sk 

POBOČKA KOŠICE

EcoPoint Office Center 2
Magnezitárska 2/B
040 13 Košice

SLOVENSKO

Telefón vedúci pobočky KE: +421 914 333 704

E-mail: kosice@hescon.sk 

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde
Trenčín, odd. Sro, v.č. 19624/R 

IČO: 43 900 658
IČ DPH: SK 2022520313

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX
IBAN:
 SK82 7500 0000 0040 0592 1739

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX
IBAN:
 
SK40 1100 0000 0029 4505 9270