Partnerská zóna

Newsletter

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

Katalóg - prezentácia firmy (SK) Katalóg - oceľové konštrukcie (SK) Katalóg - prefab. konštrukcie (SK) Katalóg - referencie 2006 - 2012 (SK) Katalóg - referencie od investorov (SK) Katalóg - technologické konštrukcie (EN) Katalóg - rekonštrukcie (SK) Katalóg - logistické centrá (SK) Katalóg - poľnohosp. objekty (SK) Projekt - parkovací dom TAVRIA (SK) Banner - oceľové konštruckie (EN) SCIA USER CONTEST 2011 (EN)

Úprava zlievarenských a sklárskych pieskov Senica

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

16.05.2014

Pre nášho klienta aktuálne spracovávame projektovú dokumentáciu v rozsahu dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií na stavbu ,,Úprava zlievarenských a sklárskych pieskov Senica".

 

Viac fotiek z prebiehajúcej výstavby nájdete TU.

Senica
Oceľové konštrukcie
Oceľové konštrukcie
oceľové konštrukcie
oceľové konštrukcie
späť

Projektujeme

PRIEMYSELNÉ STAVBY

Etapy projektovania priemyselných stavieb pri komplexných projekčných prácach zahŕňajú vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie (DUR), projektu pre stavebné povolenie (PSP) a vypracovanie realizačného projektu (RP). Naša špecializácia je STATIKA STAVIEB. 

Montážna Hala

OBČIANSKÉ STAVBY

Etapy  projektovania občianskych stavieb  spočívajú vo vypracovaní projektu pre územné rozhodnutie  (DUR), stavebného povolenia (PSP) a realizačného projektu (RP).

Obchodné centrum STOP SHOP

HALOVÉ OBJEKTY HESCON

Halové objekty HESCON sú optimalizované oceľové a prefabrikované konštrukcie s využitím  našich skúseností a know-how. V spolupráci s našimi partnerskými firmami Vám ponúkame dodávku halového objektu na kľúč.

Hotová hala

Využite ponuku našich služieb a nechajte si u nás spracovať cenovú ponuku pomocou FORMULÁRA. Súčasťou cenovej ponuky je predbežný odhad hmotnosti -predstatika halového objektu.

 

PROJEKTOVANIE V 3D:

Pri statických výpočtoch využívame programy SCIA Engineer (statické výpočty konštrukcií podľa noriem STN EN, DIN), RIB (návrh a posúdenie železobetónových a prefabrikovaných konštrukcií vrátane predpätia) a iné.