Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

5. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

17.10.2019

Záujem o BIM na Slovensku nezadržateľne rastie. Takto jednoducho by sa dalo zhodnotiť aktuálne dianie v oblasti informačného modelovania stavieb. Dôkazom je 5. Národná BIM konferencia.

V hlavnej konferenčnej sále sa predstavilo spolu 16 prednášajúcich (10 zo Slovenska, 6 zo zahraničia), ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerali na rozmanité témy z oblasti pozemného a aj inžinierskeho staviteľstva. Jedný z prednášateľom bol aj náš kolega Ing. Tomáš Tatarko, ktorý prezentoval spoločnosť HESCON s.r.o. s témou: V BIM-e vedie k cieľu mnoho ciest, nielen tá jedna. Predstavený bol spôsob ako sa s požiadavkami vysporiadať a naplniť predstavy investora. Objednávatelia projektov majú totiž rôznorodé požiadavky a rôzne predstavy k čomu a ako má slúžiť BIM.

Poukázané bolo aj na spôsoby správy negrafických informácií počas projektu s dôrazom na udržania jednotnej terminológie. Dotklo sa aj problémov, ktoré vznikajú z dôvodu chýbajúcej štandardizácie (parametre, BEP, právny rámec). Zároveň sme sa podelili aj o skúsenosti s použitím otvorených formátov pre zdieľanie dát a ich ďalšie využitie v CDE prostredí.

 

späť