Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

Začiatkom mesiaca december sme utužovali firemné vzťahy!

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET
Okrem toho, že do našej kancelárie prišiel Mikuláš????‍????, kolegovia z pobočky v Trenčíne prišli na návštevu na pobočku do Košíc.
Počas dvoch dní sme strávili príjemné a radostné chvíle, absolvovali spoločný tímový workshop, zašportovali si ????????a všetko sme zakončili spoločnou večerou.
späť