Online management system

Newsletter

Kontaktný formulár

Kontakt

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Erik HRNČIAR, IWSD
Výkonný riaditeľ,
Autorizovaný inžinier

Mobil: +421 911 509 411
E-mail: hrnciar@hescon.sk

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

Tomáš Jaborník
Obchodný riaditeľ

Mobil: +421 914 333 745
E-mail: jabornik@hescon.sk

 

TECHNICKÉ ODDELENIE

Ing. Janka Časnochová
Sales back office

Mobil: +421 910 333 718
E-mail: casnochova@hescon.sk 

HESCON s. r. o.

Námestie sv. Anny 20C/7269 (Stará Tržnica)
911 01 Trenčín

Telefón: +421 (0)32 6513 700
E-mail: hescon@hescon.sk

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde
Trenčín, odd. Sro, v.č. 19624/R 

IČO: 43 900 658
IČ DPH: SK 2022520313

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín
Číslo účtu:
 40 0592 1739/7500
IBAN:
 SK82 7500 0000 0040 0592 1739