Online management system

Kontaktný formulár

Kontakt

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Erik HRNČIAR
Generálny riaditeľ,
Autorizovaný inžinier

Mobil: +421 911 509 411
E-mail: 


OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing. Pavol BRADA
Obchodný riaditeľ 

Mobil: +421 914 333 745
E-mail: 
 

TECHNICKÉ ODDELENIE

Ing. Gabriel KUŽMA
Technický riaditeľ

Mobil: +421 914 333 733
E-mail: 

 

HESCON s. r. o.

Námestie sv. Anny 20C/7269 (Stará Tržnica)
911 01 Trenčín

Telefón: +421 (0)32 6513 700
E-mail: 

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde
Trenčín, odd. Sro, v.č. 19624/R 

IČO: 43 900 658
IČ DPH: SK 2022520313

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín
Číslo účtu:
 40 0592 1739/7500
IBAN:
 SK82 7500 0000 0040 0592 1739