BIM - Building Information Modeling (Informačné modelovanie stavieb).

5-D BIM

 

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených inžinierov a autorizovaných inžinierov. Naši odborníci využívajú na projektovanie profesionálne 3D softvéry Nemetschek Allplan, TEKLA Structures, Autocad Advance Steel, Scia EngineerGEORIB a iné. 

Pre celkové zefektívnenie navrhovania využívame moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelovania stavieb. Táto technológia umožňuje vytváranie komplexného modelu objektu v rámci jednej aplikácie, ktorej hlavným prínosom je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov. Model prestáva byť jednoduchým 3D zobrazením, ale stáva sa prepracovanou virtuálnou stavbou vyjadrenou v 5D. Dimenziu 4D dodáva modelu ďalšia veličina, ktorou je časový aspekt vo výstavbe. Za piaty rozmer je označované rozšírenie modelu o cenový parameter. Tým sú eliminované chyby projektu vznikajúce v nedokonalej koordinácii činností pri súčasnej úspore času i finančných prostriedkov.

Koncept BIM tak predstavuje vzájomnú spoluprácu všetkých profesií, zdieľanie informácií a koordináciu jednotlivých činností. Ucelene prepojené informácie zvyšujú produktivitu a kvalitu projektu.