Kontakt

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Erik HRNČIAR
Generálny riaditeľ,
Autorizovaný inžinier

Mobil: +421 911 509 411
E-mail: 


OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing. Pavol BRADA
Obchodný riaditeľ 

Mobil: +421 914 333 745
E-mail: 
 

TECHNICKÉ ODDELENIE

Ing. Gabriel KUŽMA
Technický riaditeľ

Mobil: +421 914 333 733
E-mail: 

 

HESCON s. r. o.

Námestie sv. Anny 20C/7269 (Stará Tržnica)
911 01 Trenčín

Telefón: +421 (0)32 6513 700

E-mail: 

 

prevádzka Košice:

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13  Košice

Telefón: +421 914 333 748

 

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde
Trenčín, odd. Sro, v.č. 19624/R 

IČO: 43 900 658
IČ DPH: SK 2022520313

 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN:
 SK82 7500 0000 0040 0592 1739

 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX
IBAN:
 
SK40 1100 0000 0029 4505 9270