Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

CASE study projektu MAGNA v Kechneci

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

24.8.2021

Investor - Magna International, plánoval stavať  výrobnú halu v Kechneci. Mal schválený projekt pre stavebné povolenie a cez tender hľadal vhodného generálneho dodávateľa na realizáciu. Dynamik construction skúmal možnosti ako priniesť investorovi dostatok hodnoty na získanie generálnej dodávky, a využil preto služby Hescon s.r.o.. Návrh nákladovo efektívnejšieho riešenia nosnej konštrukcie stavby investora prirodzene zaujal!

Čo sme urobili?

 • Na projekt sme priradili tím štyroch seniorov – projektantov, statikov, konštruktérov - špecialistov na oceľové a železobetónové konštrukcie s množstvom skúseností.
 • Navrhli, vypracovali a materiálovo optimalizovali sme tri alternatívy nosného systému – oceľový, železobetónovo-prefabrikovaný a kombináciu ocele a železobetónových prefabrikátov.
 • Generálnemu dodávateľovi a investorovi sme pomohli vypracovať rozpočtovo-nákladové porovnanie pôvodného návrhu a nových alternatív nosnej konštrukcie, a tiež prehľadné 3D schémy riešenia nosnej konštrukcie.
 • Spoločne s generálnym dodávateľom sme naplánovali priebeh vypracovania dokumentácie tak, aby nebol ohrozený pôvodný časový harmonogram.
 • Pre investora sme navrhli jednoznačné a ľahko kontrolovateľné rozdelenie zodpovedností a hierarchie medzi hlavného projektanta a Hescon. Týkalo sa realizačného projektu, realizačnej statiky, dielenskej dokumentácie, autorského i technického dozoru.
 •  Prevzali sme plnú zodpovednosť za realizačnú statiku aj s úpravami v dielenskej dokumentácii.
 • Zmeny iniciované investorom (solárne panely na streche) sme zapracovali do dokumentácie a statiky.
 • Pre technológiu 2000 tonového lisu sme namodelovali a spočítali statiku základov jamy.
 • Vypracovali a doručili sme dokumentáciu „realizačná statika“.
 • Stavebnému úradu sme doručili dokumentáciu k „zmenu stavby pred dokončením“.

  Výsledky: 

 • Investor získal tri optimalizované alternatívy nosnej konštrukcie, z ktorých si mohol vybrať podľa času potrebného na výrobu, úspory z vyťaženia vlastnej výroby ocele, celkových nákladov na výstavbu, ...
 • Vo variante, ktorý si investor vybral, ušetril cca 27% nákladov na nosnú konštrukciu v porovnaní s konštrukciou v stavebnom projekte. Zvolený variant je zároveň realizovateľný bez navyšovania rozpočtu u súvisiacich tretích strán.
 • Generálny dodávateľ vyhral tender.
 • Stavebný úrad schválil zmeny v stavebnom projekte pred dokončením.
 • Výstavba beží podľa pôvodne schváleného harmonogramu.
 • Ušetrili sme investorovi čas a úsilie spojené s hľadaním statikov na pre technologickú jamu na lis .
späť