Začiatkom mesiaca december sme utužovali firemné vzťahy!

Začiatkom mesiaca december sme utužovali firemné vzťahy!