V Trebišove rastie ,,Terminál integrovanej osobnej dopravy

Obyvatelia Trebišova sa onedlho budú môcť tešiť z nového Terminálu integrovanej osobnej dopravy.
Výstavba terminálu, ktorý umožní cestujúcim rýchly a pohodlný prestup medzi preferovanými ekologicky priaznivými dopravnými módmi s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne terminál umožní pozitívne vplývať na zmenu deľby prepravnej práce v prospech železničnej dopravy.
Dopravný uzol prepájajúci železničnú i autobusovú dopravu bude doplnený o novú prevádzkovo- technologickú budovu, zastrešenia autobusových zastávok, a zrekonštruovaného železničného nástupiska s novým zastrešením samotného nástupiska a výstupov z podchodov.
Ako spracovatelia konštrukčnej časti realizačného projektu a dielenskej dokumentácie oceľových konštrukcií aj po ukončení projekčných prác sa snažíme prispieť samotnej realizácii pravidelnými návštevami stavby s cieľom eliminovať prípadne nejasnosti a nájsť vhodné riešenia pre efektívnu realizáciu diel