Tímová a efektívna spolupráca pre oceľové konštrukcie na Autobusovej stanici Mlynské Nivy.

12.5.2021

Spoločnosť HESCON s. r. o. mala tú česť, spolu s generálnym dodávateľom nosnej oceľovej konštrukcie NORDEC s. r. o., pretaviť architektonické riešenie londýnskej firmy Benoy a generálneho projektanta (Ateliér Siebert + Talaš) do realizačnej stupňa a výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií.

Vďaka zvolenému spôsobu projektovania sme boli v HESCONe schopní v krátkom čase zapracovať všetky požiadavky klienta, jednotlivých profesií, dodávateľov technológie, ako aj požiadavky investora, bez termínového dopadu na realizáciu, o čom hovorí aj samotná rýchlosť výstavby, ktorú môžeme všetci verejne sledovať. Finálne výstupy dokumentácie, teda realizačný projekt statiky oceľových konštrukcií a tiež výrobnú a montážnu dokumentáciu oceľových konštrukcií, boli odovzdané načas.

Viac info v článku: 

https://konstrukce.cz/projektovani-a-software/timova-a-efektivna-spolupraca-pre-ocelove-konstrukcie-polyfunkcny-objekt-stanica-nivy-851