Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Statika stavieb nosných konštrukcií

Statika stavieb nosných konštrukcií

Statika stavieb je našou hlavnou špecializáciou, ktoré spoločnosť HESCON dostali do povedomia mnohých projektantov. V našom tíme je prevaha stavebných inžinierov so zameraním na statiku, čo zabezpečuje  úzku spoluprácu statika s architektom, či projektantom.

Projekty, ktoré majú statický výpočet alebo posudok od našich statikov, vieme počítať na stovky. V tejto oblasti patríme medzi špičku. Ku každému statickému výpočtu pristupujeme zodpovedne a výsledky si overujeme v rôznych výpočtových softvéroch.