Administratívno-výrobná hala BROSE

Miesto stavby:

Prievidza

Účel stavby:

Výrobno-administratívny objekt

Investor

BROSE Prievidza s. r. o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačná statika               Dielenská dokumentácia OK

Rok:

2016