Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Projektanti poz. stavieb

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

 

Ing. Peter KŇAŽEK

HIP, konštruktér, projektant poz. stavieb

 - koordinácia projektov, vizualizácie, stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Soňa KÁLLAY

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Lukáš KUPKA

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - vizualizácie, stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Oliver KRAMSKÝ

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Juraj BELICA

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov