Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Samostatní konštruktéri

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

Ing. Patrik MEŠKO

autorizovaný stavebný inžinier, vedúci projektového atelieru, statik, konštruktér

 - autorizačné osvedčenie STATIKA STAVIEB

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov, tvar a výstuž výkresov  

 

Ing. Tibor PÁSTOR

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Ing. Ľubica VLHOVÁ

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Tomáš BAČINSKÝ

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Ing. Milan KOPEC

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Ing. Filip KŠIŇAN

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Róbert SOKOL

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Ing. Radoslav JURIŠ

konštruktér

 - 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Tomáš GEMBALA

konštruktér

 - 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Ing. Peter KŇAŽEK

HIP, konštruktér, projektant poz. stavieb

 - koordinácia projektov, vizualizácie, stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Soňa KÁLLAY

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Oliver KRAMSKÝ

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Juraj BELICA

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Lukáš KUPKA

konštruktér, projektant poz. stavieb

 - vizualizície, stavebné výkresy, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Martina MAKYDOVÁ

statik, konštruktér

  - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Karol ŠKULTÉTY

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Bc. Stanislav KOSCELNÍK

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, tvar a výstuž výkresov, čistenie výkresov

 

Bc. Katarína KOLLÁROVÁ

konštruktér

 - tvar a výstuž výkresov, čistenie výkresov

 

Bc. Peter RABIANSKY

konštruktér

 - tvar a výstuž výkresov, čistenie výkresov