Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON - Nákup softvéru

16.7.2019

 Zápis z prieskumu trhu - nákup softvéru