Bližšie k Vám s novou pobočkou v Košiciach!

20.1.2019

Jedným z úspešných krokov v rozvoji spoločnosti HESCON s.r.o. je investícia do novej samostatnej pobočky a rozšírenia tak nášho pôsobenia aj v iných mestách Slovenska. Od 01/2019 Vás radi privítame v nových kancelárskych priestoroch  v Košiciach v najzelenšej administratívnej budove EcoPoint Office center II na adrese Magnezitárska 2/B.  

Otvorenie novej modernej pobočky v Košiciach je prirodzenou reakciou na neustále sa zvyšujúci  nárast nových moderných projektov. Našou ambíciou je byť viac dostupnou a dynamicky rozvíjajúcou firmou, a preto veríme, že otvorenie nových priestorov na východnom Slovensku posilní pozíciu spoločnosti na trhu a vytvorí inšpiratívne prostredie na realizáciu Vašich projektov.  

Tešíme sa na Vašu návštevu !